رمان های ممنوعه دانلود

دانلود کنید


دانلود کنید


کتاب «خدا احمق ها را دوست دارد» نوشته «مجید محمدی»

تاملاتی در چارچوب دین شناسی تحلیلی و انتقادی ادیان ادعا می کنند که خدایشان همه را دوست دارد، اما پندار، گفتار و کردار آنها نشان می دهد که برخی را بیش از همه دوست دارد و از برخی نیز دل خوشی ندارد. در این میان احمق ها جایگاه ویژه ای دارند. احمق ها به راحتی به سخنان رهبران دینی اعتماد می کنند، علم تجربی و عقل را برای سرراست نگاه داشتن ایمان به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل در می آورند و اخلاق را به مرخصی فرستاده و به جایش شریعت را می نشانند. آنها منتقدان را برای همیشه اخراج و از دین برگشتگان را حذف می کنند. احمق ها چند هزار سال است که باور می کنند چون با خرد نمی خواند، ادعاهای توخالی را مورد پرسش قرار نمی دهند، افسانه ها را به جای حقیقت می خرند، امور عادی و زمینی را مقدس می شمارند و در برابر سوار شدن قدرت بر اسب دین خود هلهله می کنند. آنها چشم خود را بر این واقعیت می بندند که دین و خدا و ایمان هم مخلوقات بشری و مشمول سموم و آفات آنها هستند. با این حال چرا خدا نباید عاشق احمق ها باشد؟

دانلود کتاب «خدا احمق ها را دوست دارد» نوشته «مجید محمدی»


 


Filed under: گوناگون | Tagged: قرآن، مجید محمدی، نقد قرآن، نقد اسلام، نقد دین، کتاب ممنوعه، ایران، ادیان ابراهیمی، ادیان سامی، اسلام، اسلام راستین، اسلام رحمانی، بی خدایی، بیخدایی، بیخدایان، تاریخ ایران، تاریخ اسلام، تازینامه، تشیع، حدیث، خدا، خدا احمق ها را دوست دارد، خداناباور، خرافات، خشونت، دین، دانلود، روحانیت، شیعه، شیعه اثنی عشری | 1 Comment »

کتاب «از مدینه تا تیسفون» نوشته «فرود فولادوند»

در این کتاب ریشه های رویدادهای گذشته میهنمان از نسکها و نگاشته های نویسندگانی که نامشان آورده میشود بررسی و گردآوری شده است. الواقدی، البلاذری، جرجی زیدان، ابن خلدون، یاقوت ابن عبدالحکم، طبری، ابن الثیر، عبدالله السبیتی، ابن قتیبه، مسعوی، محمود شلبی، دکتر احمد شلبی. و سبب های شکست ارتش توانمند ایران از نیروهای تازیان مورد بررسی قرار گرفته است که چگونه قومی برهنه از پیراهن تمدن، خونخواره و بربری آمدند و میهن ما را چپاول کردند و زن و فرزند و مال و منال ما را به غارت بردند آنگاه نشستند و بر سر سفره خیراتی که از آب و خاک ما چپاول کرده بودند با یکدیگر جنگیدند. گاهی این گروه سر آن دسته و یارانش را طبق سنت تازیان بریدند و گاهی آن گروه سر این گروه و دستگانش را به پیروی از همان سنت دیرینه خود بریدند. در این گیر و دار از مردم ایران که فرهنگ و خرد و مال و ناموس و هستی خود را باخته بودند موجود عجیب الخلقه ای پدید آمد که برای بدست آوردن لقمه ای نان صدقه، می بایست امروز نوکری این گروه را بکند و برای مرگ و میر آنها به سرو سینه بکوبد.

دانلود کتاب «از مدینه تا تیسفون» نوشته «فرود فولادوند»


Filed under: گوناگون | Tagged: فرهنگ تازی، فرود فولادوند، قرآن، محمد، مذهب، مسلمان، نقد قرآن، نقد اسلام، نقد دین، کتاب ممنوعه، آیات زن ستیز، از مدینه تا تیسفون، اسلام راستین، اسلام رحمانی، تاریخ ایران، تاریخ اسلام، تازی، تازینامه، تازیان مسلمان، تازیان و ریشه های کشتار و ویرانگری، تشیع، حمله تازیان به ایران، خرافات، خشونت، دین، دانلود، شیعه | 1 Comment »

کتاب “خداسالاری و درماندگی” نوشته «امیرحسین لادن»

شمار ایرانیانی که آرزوی سرنگونی رژیم را دارند به دهها میلیون میرسد؛ از این عده، شمار آنهاییکه در این راه قدمی بر میدارند، قلمی میزنند و یا درمی (پول) میگذارند، به چند میلیون تقلیل میآبد؛ شمار ایرانیانی که رهایی مردم و نجات ایران را در آگاهی و شناخت شرایط میدانند همواره بسیار ناچیز بوده ولی خوشبختانه طی چند سال اخیر روز بروز افزایش یافته است. به جرات می توان ادعا کرد که امروز، هم میهنانی که به یک «انقلاب فرهنگی» باور دارند به چند صد هزار تن برسد! در اینجا روی سخن با این گروه از هم میهنان میباشد: چرا کشوری که تمدن بشریت را پایه ریزی کرد هچنین خوار و ضعیف است؟ چرا ملتی که فلسفه پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک یعنی اوج انسانیت را قرن ها پیش الگوی زندگی اش قرار داد، امروز در جهل و خرافات مذهب غوطه ور می باشد؟ چرا ملتی که اولین منشور حقوق بشر و تحمل دگراندیش را 2500 سال پیش پیاده کرد، امروز از تمامی این حقوق بی بهره است؟ کتاب “خداسالاری و درماندگی” تلاشی است در راستای این پرسش ها و کنکاشی است برای دستیابی به پاسخ های احتمالی؛ این کتاب برای تمام کسانی است که قادرند حقیقت را با تمام زشتی هایش ببینند؛ برای کسانی است که نمیخواهند با شعار تو خالی «هنر نزد ایرانیان است و بس» الکی خوش باشند؛ برای کسانی است که شجاعت پذیرفتن کاستی های فرهنگی مان را داشته باشند و برای کسانی است که هم به «پندار نیک، کردار نیک و گفتار نیک» الگوی زندگی اجدادمان افتخار میکنند و هم از جهل و خرافات مذهبی امروزمان آگاهند.

دانلود کتاب “خداسالاری و درماندگی” نوشته «امیرحسین لادن»


Filed under: گوناگون | Tagged: قرآن، محمد، مذهب، نقد قرآن، نقد اسلام، نقد دین، کتاب ممنوعه، آخوند، امیرحسین لادن، ادیان ابراهیمی، ادیان سامی، اسلام، اسلام راستین، اسلام رحمانی، تازینامه، خدا، خداسالاری، خداسالاری و درماندگی، خرافات، دین، دانلود | 2 Comments »

کتاب «فلسفه گردش ھستی در اشکال مرگ و زندگی به بیان علوم» نوشته «دکتر رضا آیرملو»

تعلیمات و تابوهای دینی معمولا چنان ترس و وحشتی از تصمیمات و مجازاتهای بی حساب و کتاب در دل توده های مسلمان ایجاد میکنند که بسیاری بدون آنکه کاری کرده و جرم خاصی مرتکب شده باشند، همیشه خود را مجرم و گناهکار فرض میکنند و همه عمرشان را برای رهایی از مجازات گناهانی که مرتکب نشده اند به دعا و نیایش و همچنین عجز و لابه صرف میکنند. اینان نه فقط نمیتوانند برای رد اتهام بی اساس گناهکاری شان دلیل و منطق بیاورند، بلکه حتی به خاطر ترس و بیچارگی ویژه ای که هر آن به وسیله دین سالاران دامن زده میشوند، قادر به ابراز هرگونه سوال و جواب هم نمیشوند. از طرح هرگونه سوال در زمینه های دینی و فلسفی دچار ترس و وحشت شده و هر سوالی را در گلوی خود خفه میسازند. بدین ترتیب، ترس از مجازات و انتقام الله خالق که به کرات از سوی نمایندگان این دین و حکومت هایش بازتولید و ممیزی میشوند، عمدتا به عنوان بستری برای دوری گزیدن از انگیزه طبیعی انسانها برای کند و کاو منطقی در حول و حوش مقولات فلسفی و دینی عمل میکند. این جریان اما فقط در محدوده مسایل دینی باقی نمیماند، بلکه هرگونه فکر و اندیشه جستجوگر در موضوعات اجتماعی و سیاسی مبتلا به مردم و جامعه را نیز در مغزهای توده های مسلمان منجمد میسازد و هر گونه فکر جستجوگر در جامعه اسلامزده را ممنوع، گناه و تابو مبدل میسازد.

دانلود کتاب «فلسفه گردش ھستی در اشکال مرگ و زندگی به بیان علوم» نوشته «دکتر رضا آیرملو»


Filed under: کتاب‌ها درباره خداناباوری، دکتر رضا آیرملو | Tagged: فلسفه گردش ھستی در اشکال مرگ و زندگی به بیان علوم، قرآن، محمد، مذهب، مسلمان، نقد قرآن، نقد اسلام، نقد دین، ادیان ابراهیمی، ادیان سامی، اسلام راستین، اسلام رحمانی، بیخدایی، تازینامه، خدا، خداناباور، خداباور، خرافات، دکتر رضا آیرملو، دانلود | Leave a comment »

کتاب «رساله درباره سه شیاد؛ موسی، مسیح، محمد» نوشته «پل هانری تیری، بارون دولباخ» ترجمه «حمید محوی»

ترسی که در انسان ها محرک و مولد اعتقاد به خدا بود دین را نیز به وجود آورد و سپس حضور فرشتگان ناپیدا به ذهنشان راه یافت و تصور کردند که این موجودات مسئول خوشبختی و یا بدبختی آنان هستند. با چنین تخیلاتی بود که از واقعیت عینی و خرد صرفنظر کردند و خدایانی را که زاییده توهماتشان بود مسئول سرنوشت خود پنداشتند. بذر دین به معنای ترس و امید در آرزومندی ها و اعتقادات متنوع نزد انسانها جوانه زد و به گسترش اعتقادات عجیب و غریب بیشماری انجامید که سبب الاسباب بسیاری از دردها و رنجها و بسیاری از انقلاب هایی است که در کشورها به وقوع می پیوندد. احترامات و درآمدهای کلانی که به روحانیت کلیسایی یا وزارتخانه های خدا اختصاص داده اند، بلند پروازی ها و خست مردان حیله گری را برانگیخته است که می دانند چگونه از ناآگاهی مردم سوء استفاده کنند و مردم به اندازه ای در دام آنان افتاده اند که روحانیت حیله گر خیلی ساده و راحت دروغهایشان را در دود عود می پیچند و حقیقت را به چشم حقارت می نگرند.

دانلود کتاب «رساله درباره سه شیاد؛ موسی، مسیح، محمد» نوشته «پل هانری تیری، بارون دولباخ» ترجمه «حمید محوی»


Filed under: نویسندگان خارجی، کتاب‌ها درباره محمد، کتاب‌ها درباره خداناباوری، گوناگون | Tagged: قرآن، موسی، محمد، محمد بن عبدالله، مذهب، مسلمان، مسیح، مسیحیت، نقد قرآن، نقد اسلام، نقد دین، وحی، یهودیت، کتاب ممنوعه، پل هانری تیری، پیامبر، ادیان ابراهیمی، ادیان سامی، اسلام، اسلام راستین، اسلام رحمانی، بیخدا، بیخدایی، بیخدایان، بارون دولباخ، تاریخ اسلام، تازینامه، حمید محوی، خدا، خداناباور، خداباور، خرافات، دانلود، رساله درباره سه شیاد، عیسی | 3 Comments »

کتاب «محاکمه خدا» نوشته «داود رمزی»


در این کتاب، جدالی سهمگین و در عین حال جذاب و بی مصالحه و سازش، بین انسان «میرا» و خدای «نامیرا» در میگیرد. گفتگوها و پرسش ها و پاسخ ها، آنچنان پربار و تجسم انگیز است که خواننده بی قرارانه در انتظار پایان محاکمه، فصل های کتاب را میخواند و حضور خود را در جمع فرزانگان و جدال نویسنده و خدا احساس میکند. نویسنده، عصیانگرانه در مقابل خدا می ایستد و اعتراض های خویش را درباره نقض های خلقت آدمی و پیری و دردها و سرانجام مرگ، ابراز میدارد و در مقابل، خدا با آرامش و پختگی چونان معلمی که می کوشد شاگرد خشمگین خویش را با برهان و دلیل آرام کند با وی برخورد می کند. در این پیکار اندیشه ها، شخصیت خدای افسانه ای هر لحظه واقع بینانه تر مطرح می شود.

دانلود کتاب «محاکمه خدا» نوشته «داود رمزی»Filed under: کتاب‌ها درباره خداناباوری | Tagged: محاکمه خدا، مذهب، نقد قرآن، نقد اسلام، نقد دین، و انسان خدا را آفرید، و بشر خدا را آفرید، وحی، کتاب ممنوعه، آتئیسم، آتئیست، ادیان ابراهیمی، ادیان سامی، بیخدا، بیخدایی، بیخدایی برای تازه کارها، بیخدایان، تازینامه، جهان بیخدا، خدا، خداناباور، خرافات، دین، دانلود، داود رمزی | 1 Comment »

کتاب «انگیزه زبونی، دیدگاهی تازه درباره اسلام» نوشته «سلطان ملک»

ملت ایران در طول تاریخ خود، پیوسته و پیوسته با فرمانروایانی خودکامه سرو‌کار داشته است. فرمانروایانی که بر جان و مال و ناموس او مسلط بودند. در چنان محیط‌هایی مردم ایران برای حفظ خود از آسیب خودکامگان یا ناخواسته دست به چاپلوسی و تملق می‌زدند و یا دهان‌ها را می‌بستند و در درون خود به داوری و اندیشیدن می‌پرداختند و رای نهایی را درون خود نگه داشته ولی این درون‌گرایی یک سود بزرگ داشت و آن این بود که مغز خود را به کار و فعالیت وامی‌داشتند و آنچه را که نمی‌توانستند بگویند، در دادگاه مغز و اندیشه خود به داوری آزاد می‌گذاردند و رای این دادگاه را می‌پذیرفتند. اجتماع به ظاهر خاموش بود ولی در دادگاه مغز مردم، غوغایی از انتقادها و اعتراض‌ها و پرخاش‌ها موج می‌زد. در برار قتواهای ملاهای بی سواد ولی بی رحم و خودخواه هیچ اعتراضی بروز نمیکردو اوضاع به ظاهر آرام بود. همین آرامش به آخوند و ملا میدان میداد تا هر خرافه و یاوه و سخن پوچی که بر دهانشان می آمد بالای منبرها و در مدرسه های دینی بگویند. از خاموشی مردم استفاده کنند و بر حجم دروغ ها و سخنان بی پایه و روایات دروغ خود بیافزایند.

دانلود کتاب «انگیزه زبونی، دیدگاهی تازه درباره اسلام» نوشته «سلطان ملک»


 


Filed under: گوناگون | Tagged: قرآن، ملا، محمد، مذهب، مسلمان، نقد قرآن، نقد اسلام، نقد دین، کتاب ممنوعه، پیامبر، آخوند، انگیزه زبونی، اسلام، اسلام راستین، اسلام رحمانی، تاریخ ایران، تازینامه، تشیع، حدیث، خدا، خرافات، دین، دانلود، روحانیت، سلطان ملک، شیعه | 2 Comments »

برای هموندی در کتابخانه‌ ممنوعه از راه رایانامه و دریافت آگاه‌سازی درباره‌ی کتاب‌های ممنوعه تازه، رایانشانی خود را وارد نمایید.

به 1,755 مشترک دیگر بپیوندید
ساخت یک وب‌گاه یا وب‌نوشت رایگان در وردپرس.کام. WP Designer.

دانلود رمان حس پنهان چکاوک به قلم ا.اصغرزاده خلاصه: بـنامِ‌او سلام…قبل از هرچیزی میخوام ازتون تشکر کنم که وقتتونو که باارزش‌ترین چیز برایِ …

دانلود رمان سراب مقدمه : قطره های باران به شیشه ضربه می زد و بخار روی شیشه می نشست .. قطره ها که …

دانلود رمان به تنهایی رها را به قلم شایسته نظری خلاصه: رها دختری هنرمند و آرام است. کمی از ناراحتی قلبی رنج می …

دانلود رمان به شکوه عشق سوگند را به قلم شکوفه شهبال رمانی فوق العاده جذاب و عاشقانه خلاصه: پریسا و مهسا دوخواهر ن …

دانلود رمان بنواز دلم را به قلم فرنوش گل محمدی رمانی فوق العاده جذاب و عاشقانه مقدمه: “جایی میان تاریک و روشن مهتاب حواله …

دانلود رمان رمان طعم خون  به قلم فرزانه شفیع پور رمانی فوق العاده جذاب و هیجانی با چاشنی عاشقانه و کمی …

دانلود رمان قسم به عشق به قلم زیبای فاطمه سودی #قسم_به_عشق به قلم: فاطمه ســــــــــودی #عاشقانه_همخونه_ای_اجتماعی هاتف پراز خشم…… پراز عصیان….. پراز انتقام به …

دانلود رمان برگی افتاد نورا یادآور خاطرات تلخ و شیرین نه چندان دوری برای ونداد است. خاطراتی که به گوشه ذهنش …

دانلود رمان سازغم به قلم یسنا رمان از تو دورم از نویسده همین رمان که قبلا بصورت فروشی موجود بود الان …

رمان اشک نقره ای به قلم شکیبا پشتیبان زیباترین حکمت دوستی عشق نیست. اعتماد است. پس مواظب باشیم با یک اشتباه …

خلاصه : پاییزه دختری از خانواده ای متعصب و سختگیر است که برای فرار از فشارهای پدر و برادرها تصمیم به …

دانلود رمان رز سرخ جلد ۲ به قلم زهرا علیپور دوستانی که از طریق کانال این رمان رو دنبال میکردن باید …

جلد دوم عاشقتم دیوونه به قلم حانیا بصیری بالاخره منتشر شد دوستانی که از طریق انجمن و کانال این رمان رو …

رمان تو بزن تا من برقصم خلاصه   منم آن رقاص پر آوازه و فتانه ی شهر… چشم ها دنبالم کشیده و هر مردی …

دانلود رمان گلی در پیچک آتش و عشق رمان بسیار زیبا و پر محتوا   هرگونه استفاده از متن فایل به صورت …

دانلود رمان رفت اما این پایان نیست خلاصه نفس دختر ای که از کودکی در عمارت تهرانی ها بزرگ شده … عاشق …

دانلود رمان دلی نمونده بشکنی رمان دیگر از رمان بسیار زیبای مردها عاشق نمیشوند مقدمه حتما همه شما فیلم های ترسناک دیدین ۹۰ …

دانلود رمان فریب خورده بسم تعالی هر وقت دلتنگم و نگران به خودش پناه می برم. امروز هم از اون روزهاست، خیلی …

دانلود رمان برده عشق بنام خدا نام کتاب: برده عشق ژانر: عاشقانه و پلیسی نویسنده: کلثوم(گلی) حسین ست. پر پروازم را گسسته ولی… من آن بید …

دانلود رمان معجزه وصال خلاصه : #معجزه_وصال ساره بزرگترین فرزند خانواده بعد از فوت پدر مجبور می‌شود، نان‌آور خانه شود. به همین دلیل …

دانلود رمان عاشقانه غرور شکستم در مقابل غرورت به قلم فرشاد لوزعی   خلاصه الینا دختری با جسه ی خیلی ظریف و قدی کوتاه، که به خاطر شش ماهه بودنش و همایت نشدنش از …

رمان صوتی تاکسی به قلم حدیثه اسماعیلی و با اجرای بی نظیر ضحی رحیمی خلاصه ای از رمان صوتی بسیار زیبا تاکسی داستان درباره دختر نوجوانیست که فکر می کند تمام آدمها …

دانلود رمان عاشقانه دلباخته به قلم فائزه محمدنژاد   خلاصه عشقى بین رادوین و آنلى که با مخالفت شدید پدر دختر مواجه مى شن و دختر را مجبور به ازدواجى اجبارى مى کند. اما زندگى …

دانلود رمان سراب مقدمه : قطره های باران به شیشه ضربه می زد و بخار روی شیشه می نشست .. قطره ها که از تن شیشه فرو می ریختند تمام گرد و غبار …

دانلود رمان عاشقانه دخترک به قلم نازلی   خلاصه دلم برایِ دخترکِ درونم تنگ شده دخترکی که بایک لواشک و عروسک ، ذوق می کرد یا دغدغه ی روزانه اش ، رنگِ لاکِ ناخون هایش …

دانلود رمان عاشقانه آنالی به قلم ضحی رحیمی   خلاصه باسرگذشتی جالب و خواندنی.. شاید توان درک کردن این دختر و عقایدش کمی سخت باشد. این رمان داستان دختری به این اسم را …

دانلود رمان عاشقانه آسمان آبی دلم به قلم رها   خلاصه این رمان درباره زندگی ادم هاییست که در همین شهر، کنار ما و مثل ما زندگی می کنند. داستان شادی و غم …

داستان کوتاه پاییز به قلم رقیه امجدیان   به نامِ پادشاه فصل ها داستان کوتاه : پاییز # نویسنده : رقیه امجدیان *** ( کاربر رمان های علی غلامی ) شروع به دویدن کرد ‌‌‌… دو دور …

دانلود رمان به تنهایی رها را به قلم شایسته نظری خلاصه: رها دختری هنرمند و آرام است. کمی از ناراحتی قلبی رنج می برد. یک روز در مغازه ی تجهیزات هنری با مردی در حد …

دانلود رمان عاشقانه رخ به قلم و.رحیمی   مقدمه صبر کن صبر کن عشق زمین گیر شود بعد برو .. یا دل از دیدن تو سیر شود بعد برو …. ای کبوتر به کجا قدر دگر …

داستان کوتاه بام های برف خورده به قلم میم سادات زمستان رخت سفر بسته بوداما انگار قصد دلکندن و رفتن را نداشت هر روز که می گذشت هوا سرد و سرد …

دانلود رمان عاشقانه رخ به قلم و.رحیمی   خلاصه {شنیدی میگن چه دردی میکشه ادمی که با سایه اش درد ودل میکنه وقتی هوا ابریه؟؟؟؟ ساده از این جمله نگذر، شاید زندگی فرصت دیوونگی …

برای ارتباط بیشتر با رمانکده ما را در صفحه های اجتماعی دنبال نمایید.

جهت دریافت آخرین مطالب منتشر شده ایمیل خود را وارد نمایید.

تمامی حقوق مطالب وب سایت رمانکده محفوظ و هرگونه کپی برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع می باشدهر گونه استفاده از کتابهای قرار داده شده بر روی نگاه دانلود به هر نحوی (انتشار از طریق اپلیکیشن های موبایل، کپی بر روی سایت و وبلاگ ها حتی با ذکر منبع و…) ممنوع می باشد و با متخلفین طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای برخورد می شود. و تیم رمانکده هیچ گونه رضایتی از قرار دادن فایل رمان ها در تلگرام و …. ندارد و از نظر اخلاقی کار صحیحی نیست.©

دوست عزیز، فکر نمی کنید که این لینک شما بنوعی استفاده وبلاگی از بالاترین باشد؟ آیا امکان ندارد که این مطالب را در وبلاگی قرار داده و به آن لینک دهید؟

با احترام بنده در ارتباط با محتویات لینک توضیح دادم …تنها یک خط نظر شخصی مطرح شده است که آنهم در رابطه با لینک می باشد …بنده بارها دیده ام که فردی صرفا برای یک عکس چند خط تو ضیح شخصی می نویسد و کسی هم اعتراض نمی کند…به هر حال تشکر از توجه و نظر شما

Copyright © 2018 Balatarin, LLC


رمز عبور را فراموش کرده‌امنام کتابتمدن های گمشده اتروسک ها (دانلود+)نویسندهدان ناردو + به اهتمام نادر میر سلیمیموضوعاتریشه ها و ظهور فرهنگ اتروسکی + اتروسک ها در اوج قدرت خود + اتروسک ها در انحطاطرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم7.42 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما…

نام کتاب  تبر و باغ گل سرخ (دانلود+)نویسندهسلمانعلی زکی + علی اکبر شریفی (رهگذر)موضوعاتسوگ سروده هایی برای شهید عبدالعلی مزاریرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم657.37 کیلو بایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما…

نام کتاب  معماری زبان (دانلود+)نویسندهنوآم چامسکی + به اهتمام محمد فرخی یکتاموضوعاتدایره زبانشناسی + فراگیری زبان + نظریه زبانرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم2.81 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما…

نام کتاب  دین و ارتباطات (دانلود+)نویسندهمجید محمدیموضوعاتدین و ارتباطات میان فردی + دین و ارتباطات درون دینی + آموزش و تبلیغ دین + نهاد دین و نهاد رسانه هارمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم4.58 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما…

نام کتاب  دین برای خدا ناباوران (دانلود+)نویسندهالن دوباتن + به اهتمام کامبیز تواناموضوعاتتمرین های معنوی + آموزش معرفت + فضای اخلاقی + جامعه اجتماعیرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم25.08 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما…

نام کتاب  زندگی پهلوانان، زندگی جهان (دانلود+)نویسندهدکتر سید نصرالله سجادی – کیوان مرادیانموضوعاتفرزند پهلوان + تختی و چمران + ماجرای کشتی تختی و مدوید + احترام به پیشکسوتانرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم2.87 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما…

نام کتاب  فقر و فقیر (دانلود+)نویسندهدکتر جواد نور بخشموضوعاتفقر و فقیر + درویش و درویشی + صوفی و تصوف + اسامی مردان و زنانرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم5.22 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما…

نام کتاب  شاهدخت سرزمین ابدیت (دانلود+)نویسندهآرش حجازیموضوعاتدر سرزمین آرییان زن و شوهری زندگی می کردند که همه چیز داشتند جز فرزند ….رمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم247.67 کیلو بایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما…

نام کتاب  اسطوره معجزه ی یونانی (دانلود+)نویسندهدکتر شروین وکیلیموضوعاتاسطوره معجزه ی جغرافیای یونانی + اسطوره معجزه ی نظامی یونانی + اسطوره معجزه ی سیاسی یونانیرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم11.94 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما…

نام کتاب  نبرد رستم و اسفندیار (دانلود+)نویسندههومن لازمیموضوعاتلهراسب + پارسی سره + رستم و نریمان + رستم و دیوان مازندرانرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم1.90 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما…

نام کتاب  من زنده ام (دانلود+)نویسندهمعصومه آبادموضوعاتخاطرات دوران اسارترمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم1.60 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما

نام کتاب  آنزان (دانلود+)نویسندهغلام عباس نوروزی بختیاریموضوعاتویژه فرهنگ ، هنر ، تاریخ و تمدن بختیاریرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم5.35 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما

نام کتاب  جهاد با نفس (دانلود+)نویسندهشیخ حر عاملی + به اهتمام علی افراسیابیموضوعاتوجوب چنگ زدن به ریسمان الهی + وجوب ترس از خدا + وجوب پاکدامنی + وجوب عدالترمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم14.66 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما…

نام کتاب ظلم، جهل و برزخیان زمین (دانلود+)نویسندهمحمد قائدموضوعاتاشعار پراکنده + صائب + نابغه زرک + سعید + بهترین اشعار چند ادیبرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم8.53 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما…

نام کتابهدیه الادبا یا بهترین اشعار نوابغ ایران (دانلود+)نویسندهانی کاظمیموضوعاتاشعار پراکنده + صائب + نابغه زرک + سعید + بهترین اشعار چند ادیبرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم1.89 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما…

نام کتاب  قانون تامین اجتماعی و آیین های آن (دانلود+)نویسندهانی کاظمیموضوعاتقانون تامین اجتماعیرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم1.44 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما

نام کتاب  آخرین همسفر (دانلود+)نویسندهفریدون ایل بیگیموضوعاتخاطره ها + نشناخته + در عظیم خلوت من + طرحی برای سه سایهرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم797.75 کیلو بایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما…

نام کتاب  اشعار فارسی اقبال لاهوری (دانلود+)نویسندهاقبال لاهوریموضوعاتاشعار + اسرار خودی و رموز بیخودی + گلشن راز جدید بندگی نامه + پیام مشرق + نقش فرنگرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم7.81 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما…

نام کتاب  عصر انقلاب دموکراتیک (جلد اول) (دانلود+)   عصر انقلاب دموکراتیک (جلد دوم ) (دانلود+)نویسندهپرفسور رابرت روزول پالمر + به اهتمام دکتر حسین فرهودیموضوعاتدعوت به مبارزه + کشاکش و نبردرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم19.89 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما…

نام کتاب  عاشق (دانلود+)نویسندهمارگریت دوراس + به اهتمام قاسم روبینموضوعاتروزی که دگر عمری از من گذشته بود در سرسرای مکانی عمومی مردی به طرفم آمد …رمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم1.20 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما…


– کتابخانه تاریخ ما، به کوشش اِنی کاظمی راه اندازی شده است و توانسته است طی 12 سال، 3400 کتاب تاریخی، فلسفی، عرفانی و مذهبی گرده‌آوری کند -سعی شده است از کتاب‌های نو انتشارِ معاصر در این تارنما استفاده نشود. – کتاب‌های موجود در این تارنما برای پژوهش و انجام تحقیقات در اختیار پژوهشگران قرارداده شده است. – هر گونه سوء استفاده از کتاب‌ها پیگرد قانونی دارد، کاربرانی که نظرات آنها حاوی توهین به مقدسات باشد به مراجعه مربوطه گزارش می‌شود. – پیشنهاد می‌کنیم چنان که دنبال کتابی هستید، نخست در سایت جستجو کنید.


نام کتاب  در ستایش دیوانگی (دانلود+)نویسندهاراموس + به اهتمام دکتر حسن صفاریموضوعاتمسیحیترمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی ک…

نام کتابلغزشهایی در شناخت کیش زرتشتی(دانلود+)نویسندهدکتر حسین وحیدیموضوعاتزمانی که زرتشت میزیست+ ادبیات زرتشتی در دوره ساسانی+دشواری ت…


بیش از ۲۸٫۰۰۰ کتاب، رمان جدید، پرطرفدار و رایگان را روی اندروید، آیفون و ویندوز دانلود و مطالعه کنید یا هدیه دهید.

ثبت نام


ورود


دانلود کتاب زنان مریخی مردان ونوسی


دانلود کتاب مرد هفتم


دانلود کتاب رمان غرور و تعصب


دانلود کتاب فوتبال علیه دشمن


دانلود کتاب رمان گتسبی بزرگ


دانلود کتاب بازگشت


دانلود کتاب دیوار چین


دانلود کتاب پسرک روزنامه فروش


دانلود کتاب بهانه


دانلود کتاب آنا


دانلود کتاب بازمانده روز


دانلود کتاب قربانی


دانلود کتاب ساندیتون


دانلود کتاب شب آرام


دانلود کتاب هیچ چیز ابدی نیست


دانلود کتاب محاکمه


دانلود کتاب یک مشت تمشک


دانلود کتاب تپه هایی همچون فیل های سفید

دانلود کتاب داودی آبی


دانلود کتاب پرده


دانلود کتاب شهاب دادگرنژاد مدیر نمونه ملی

چرا و چگونگی دانلود کتاب

دانلود کتاب داستان صوتی سایه مغول

دانلود کتاب صوتی دن کیشوت

دانلود کتاب داستان صوتی تمشک تیغ دار

دانلود کتاب داستان صوتی کاه

دانلود کتاب داستان صوتی گراکوس شکارچی

دانلود کتاب صوتی الکساندر مقدونی، بت فرو ریخته

دانلود کتاب صوتی مازیار دلاور طبرستان

دانلود کتاب صوتی یعقوب لیث سیستانی

دانلود کتاب داستان صوتی ویلان دوله

دانلود کتاب صوتی آریوبرزن

دانلود کتاب داستان صوتی جانباز کاباره

دانلود کتاب صوتی شاپور اول

دانلود کتاب صوتی ۹ مرد موفق، ۹۰ رمز موفقیت 10

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *